Bel Kayması

İki komşu vertebradan üstteki vertebranın alttaki vertebraya göre öne doğru kayması veya yer değiştirmesidir. 6 Tipi vardır;
 
Displastik Spondilolistezis
İstmik Spondilolistezis; En sık görülen tiptir.
Dejeneratif
Travmatik
Patolojik
İatrojenik (Cerrahi sonrası Spondilolistezis)

Bulgular:

- Bel ve bacak ağrısı
- Yürümekle artan ve belirli bir mesafede durmasına ve çökmesine yol açan bacaklarda ağrı ve kramp gelişmesi
Tedavi:
Konservatif ve Cerrahi tedavi olarak 2'ye ayrılır;
Konservatif tedavide; Bazı hareketlerin kısıtlanması, analjezik-antienflamatuar ilaçlar, lokal enjeksiyonlar, elektroterapi, masaj, sıcak uygulama, egzersiz ve korse uygulanabilir.

Cerrahi tedavi;

Hastaların sadece -20'sinde cerrahi tedavi gerekir. Bunlar;

- İlerleyen Nörolojik kayıpları olan hastalar
- Konservatif tedavinin uygulanmasına rağmen (6 ay) bulguları düzelmeyen hastalar
- Duruş ve yürüyüş bozukluğu olan hastalar
- Yüksek kayma açısı olanlar
- Kayma açısında artış saptanan hastaları kapsar.

Tedavinin Amaçları:

Bel ve bacak ağrılarını gidermek, nörolojik kayıpları geriye döndürmek, kaymanın ilerlemesini önlemek, instabil segmenti stabil hale getirmek, duruş ve dengeyi düzeltmektir